Derde spreker bekend: Jelle Koopmans

Dhr. dr. J. (Jelle) Koopmans, is verantwoordelijk voor de redactie van de Nederandse vertaling van “Le Songe de Poliphile”.

In zijn bijdrage zal Jelle o.a. ingaan op de woordkeuzes die zijn gemaakt bij de veraling van het Oudfrans naar het Nederlands.
Met leesbaarheid als voornaamste uitgangspunt, moesten soms ook Nederlandse woorden gekozen worden die beter bij de lay-out van het boek pasten. Hij zei hier eerder over: “De Nederlandse vertaling van deze tekst is geen letterlijke vertaling van Jean Martin. De woordvolgorde van Martin kon niet worden aangehouden. Dit zou in het Nederlands kromme zinsconstructies opleveren. Bij de vertaling van de Poliphile is uitgegaan van de normen en mogelijkheden van het Nederlands. De vertaling is waar mogelijk gesteld in hedendaagse taal, maar het blijft een meanderende tekst uit de Renaissance, sterk beïnvloed door de interesse voor alles wat klassiek was. In de vertaling worden alle mogelijkheden van het Nederlands gebruikt om de kenmerken en de gelaagdheid van de brontekst weer te geven.”

De exacte data en locaties van de lezingen van Jelle Koopmans worden bekend gemaakt via de nieuwsbrief.

Did you like this? Share it.