Foundation Boek van Oranje

Een van de belangrijkste boeken uit de Nederlandse geschiedenis is na ruim vier eeuwen teruggevonden op een veiling in Parijs. Het boek was eigendom van Willem van Oranje. Het is daarom een onmisbaar en onvervangbaar cultuurgoed dat voor Nederland moet worden behouden. De kans is erg groot dat het boek anders naar het buitenland verdwijnt.
Het boek was van belang voor de vorming van de opvattingen van de jonge Prins op het gebied van de vrijheid van religie in een periode die een belangrijk keerpunt vormt in de Nederlandse geschiedenis. Het jaar 1559 heeft een schakelrol in het voorspel op de Nederlandse Opstand (1568) doordat in Parijs een zeer belangrijke gebeurtenis plaatsvond, waaraan de Prins zelfs zijn bijnaam “de Zwijger” te danken heeft. Er is geen gelijkwaardig boek in Nederland aanwezig. Gezien het belang van dit boek uit de bibliotheek van “de Zwijger” voor Nederland, willen we er alles aan doen om het te behouden. De stichting ontplooit een verscheidenheid aan activiteiten. Hierdoor komt het boek onder de aandacht van een groot publiek en worden donateurs en financiers geactiveerd om zich te scharen achter het plan voor de aankoop van het boek uit privébezit, en de schenking van het boek aan een Nederlands museum. B.C.H. (Bart) Laming Stichting Boek van Oranje Voorzitter
De Poliphilus, door vele geroemd als het mooiste boek ter wereld, is in originele staat en is uniek dankzij de nog originele Oranjeband met wapen van Willem van Oranje.