Vierde spreker bekend: David Rijser

Dhr. dr. D. (David) Rijser, geroemd als een van de actiefste classici in Nederland, beweert in zijn boek ‘Een telkens nieuwe Oudheid‘ dat wij onze identiteit ontlenen aan de eeuwenlange confrontatie met de de klassieke Oudheid.

Hij noemde de Hypnerotomachia eerder een “Droomboek, sexy, mysterieus en vijftalig en het merkwaardigste boek uit de Renaissance.
De bijdrage van David zal gaan over de invloed die de Hypnerotomachia uitoefent op onze tijd en andere tijden, waaronder die van Willem van Oranje.
De exacte data en locaties van de lezingen van David Rijser worden bekend gemaakt via de nieuwsbrief.

Did you like this? Share it.